ביטוח-חיים

180641-4ביטוח החיים נועד להגן כלכלית על

היקרים לנו מכל במקרים של מוות

(חו"ח), נכות ותאונה,אובדן כושר

עבודה וגילוי מחלות קשות ומאפשר

קבלת פיצוי כספי בקרות האירוע.

לפרטים נוספים..