ביטוח מנהלים

181640-5ביטוח המיועד למנהלים ועובדים שכירים.

תכנית הביטוח מהווה פיתרון אידיאלי

להבטחת העתיד הכלכלי והסוציאלי של

העובד ובני משפחתו. בזכות מרכיב החיסכון

והפנסיה השלובים בתכנית ביטוח החיים

למקרה מוות או במקרה אובדן כושר העבודה.

בביטוח מנהלים לעובד ניתנת פוליסה שמהווה חוזה שאינו ניתן לשינוי במעמד צד אחד.

התנאים הסוציאלים ידועים ומובטחים מראש.

לפרטים נוספים..