בריאות-וסיעוד

Heart, stethoscopeביטוח בריאות: נועד להשלים או לכסות טיפול רפואי בעת מחלה. הפוליסה יכולה להוות הן ביטוח החזר הוצאות כספיות ששולמו על-ידי המבוטח והן ככיסוי מלא של ההוצאות הכספיות לספק את השירות שניתן. פוליסת ביטוח בריאות נועדה להשלים ולכסות מקרים בהם המבוטח אינו מכוסה ע"י קופת החולים, או במקרים של סכנת חיים. ביטוח הבריאות מעניק למבוטח אפשרות בחירה ושליטה בתהליך הטיפול הרפואי, כגון: בחירה הרופא המטפל, מקום הטיפול ומועד הטיפול.

סיעוד: על פי נתוני הביטוח הלאומי: בישראל כ-15,000 ילדים, כ-140,000 בוגרים עד גיל 65 וכ-120,000 בוגרים מעל גילmedicine 65 מוגדרים במצב סיעודי. מצב סיעודי הינו מצב בו האדם אינו מסוגל לבצע מספר פעולות בסיסיות מתוך שש פעולות יומיומיות כגון: לשכב ולקום, להתלבש ולהתפשט, לאכול ולשתות, להתרחץ, לשלוט על הסוגרים ולהתנייד.ההוצאות השוטפות של הטיפול באדם אשר נמצא במצב סיעודי הינן גבוהות מאוד ולרוב האוכלוסייה אין את האמצעים לכסותן, מה שהופך את הביטוחהסיעודי לחשוב ביותר.

 

לפרטים נוספים..