ביטוח-דירה-ותכולת-דירה

???? 89 ?????? ??????רכישת דירה אינה עיניין יום-יומי. חולפות שנים ארוכות בטרם אנו ממשים את החלום להיות בעלי דירה משלנו! תארו לעצכם את כל מאמצכם יורדים לטמיון..

ביטוח הדירה מתחלק לשני ענפי ביטוח עיקריים: ביטוח מבנה, אשר נוגע למעטפת הבית, וביטוח התכולה, המכסה את הרכוש שצברתם לאורך השנים. בפוליסת הדירה, ניתן לכלול את שני הענפים יחד, וכן ניתן לעשות ביטוח מבנה או ביטוח תכולת בנפרד.

ביטוח מבנה: ביטוח מבנה מגן עליכם מפני נזקים הנגרמים למבנה הדירה או הבית, כלומר לבניין עצמו, בכללם: נזקי אש, נזקי רעידת אדמה, נזקי מים ועוד.. ביטוח מבנה מכסה גם פגעים הנגרמים לתשתיות כגון: מתקני הביוב, החשמל והאינסטלצי. כמו כן לחלקים הקבועים המהווים חלק אינטגרלי ממבנה הדירה, לדוגמא: ארונות קיר, מרפסות וחצרי הבית.

ביטוח תכולת הדירה: ביטוח המגן עליכם מפני נזקים הנגרמים לתכולת דירתכם, בדומה לאלו המפורטים תחת הסעיף "ביטוח מבנה" לעיל.

הכיסויים העיקריים בביטוח הדירה הם: נזקי אש, נזקי רעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי גוף ורכוש לצד ג', חבות המעביד לעובדי משק הבית ותכולת מחסן וחצרים סמוכים. לביטוח הדירה ניתן לבצע הרחבות ולהוסיף כיסויים נוספים כגון: ביטוח תכשיטים בכל הסיכונים, אחזקה ושירות תיקונים למכשירי חשמל, ביטוח לפריטים יקרי ערך וביטוח לפריטים ניידים (מצלמה, לפטופ ועוד..).

 לפרטים נוספים..